Obsługa BHP Lublin na Facebooku
BHP Lublin na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
e-mail: biuro@bhplublin.pl | tel. 508 764 679

Obsługa BHP Lublin

Kontakt:

Usługi BHP Lublin

Tel.+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@bhplublin.pl
NIP: 712 179 00 45

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Śląsk

Kompleksowe usługi BHP

usługi BHP Lublin

Świadczymy kompleksowe usługi BHP dla firm i przedsiębiorców.

Naszym Klientom oferujemy:

 • obsługa BHP Lublin, wykonywanie zadań służb BHP,
 • szkolenia BHP, opracowanie dokumentacji BHP firmy,
 • audyt BHP, ocena ryzyka zawodowego,
 • wypadki przy pracy/pomoc prawna,
 • wdrażanie Systemów Zarządzania BHP,
 • występowanie w imieniu Klienta przed sądem pracy,
 • pomoc prawna w sprawach ZUS,
 • opracowanie instrukcji BHP i regulaminu pracy,
 • ustalenie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, opracowanie dokumentacji powypadkowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej dla ZUS,
 • minimalne wymagania maszyn i urządzeń w zakresie BHP,
 • pogotowie - obsługa BHP Lublin, szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia p.poż,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami p.poż.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Sporządzanie analiz stopnia spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów - obsługa BHP Lublin.
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP.
 • Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w sposób kompleksowy – opracowanie dokumentacji, na życzenie klienta przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny.
 • Bieżące informowanie Pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP.
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
 • Sporządzanie ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny
  i urządzenia.
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
 • Analiza stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Sanitarna).

szkolenia bhp Warszawa

Obsługa BHP Lublin

Formularz kontaktowy.

Get Adobe Flash player

szkolenia bhp szkolenia okresowe bhp kursy bhp usługi bhp obsługa bhp outsourcing bhp okresowe szkolenia bhp lubelskie bhp lublin bhp

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © bhplublin.pl