Szkolenia BHP Lublin na Facebooku
BHP Lublin na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
e-mail: biuro@bhplublin.pl | tel. 508 764 679

Szkolenia BHP Lublin

Kontakt:

Usługi BHP Lublin

Tel.+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@bhplublin.pl
NIP: 712 179 00 45

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Śląsk

Kursy i Szkolenia BHP

Pracodawca powinien pamiętać że:

„… nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.”

„…zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP pracownik zobowiązany jest potwierdzić na piśmie.” Ustawa z dnia 24.06.1974 r. - Kodeks Pracy.

„…pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki BHP na stanowisku pracy.”

„…pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt.”

Szkolenie BHP Lublin - wstępne

Wstępne szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przed przystąpieniem do pracy. Przechodzą je wszyscy nowo przyjęci pracownicy u danego pracodawcy oraz studenci odbywający praktyki studenckie, a także uczniowie szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Kurs wstępny BHP to instruktaż stanowiskowy przeprowadzane jest przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy na określonym stanowisku dla pracownika nowo zatrudnianego u danego pracodawcy na stanowisku robotniczym oraz innym (także biurowym), gdzie wykonywane są szczególnie niebezpieczne prace. Szkolenie to obejmuje także pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowisko oraz zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzania substancji szkodliwych dla zdrowia, czy nowych maszyn oraz innych urządzeń, itp.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

kursy bhp

Szkolenia i Kursy BHP - okresowe

Okresowe edycje szkoleń BHP odbywają się:

-  Szkolenia BHP dla osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy,

-  Kursy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników administracyjno-biurowych i innych nie wymienionych wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpieczne albo związane z odpowiedzialnością w zakresie BHP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

-  Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na trzy lata

-  Szkolenia i Kursy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, gdzie są wykonywane szczególnie niebezpieczne prace nie rzadziej niż raz w roku

-  Kursy BHP skierowane do pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na sześć lat.

szkolenia bhp Warszawa

Szkolenia BHP Lublin

Formularz kontaktowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © bhplublin.pl