BHP Lublin na Facebooku
BHP Lublin na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
adres e-mail: biuro@bhplublin.pl | tel. 508 764 679

Systemy Zarządzania BHP

Kontakt:

Usługi BHP Lublin

Tel.+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@bhplublin.pl
NIP: 712 179 00 45

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Śląsk

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-EN 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007

Czym jest system zarządzania BHP?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-EN 14001:2005 oraz OHSAS 18001:2007 adresowany jest do organizacji, które podejmują działania ukierunkowane na rzecz troski o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich klientów, pracowników, podwykonawców oraz gości.

Normy te mają wspomagać zarządzanie tymi działaniami organizacji i przedsiębiorstwa, które maja bezpośredni wpływ na życie, zdrowie oraz mienie wszystkich osób przebywających na ich terenie lub przy realizowanych procesach. Zespół naszych specjalistów podejmuje się wdrożenia sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie całej Polski.

 

Oferta wdrożenia
W przypadku wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

PN-EN 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 wykonywany jest następujący zakres prac:

 • Analiza istniejącego w firmie formalnie lub nie, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (audit wstępny mający na celu zweryfikowanie w jakim stopniu elementy wymagane przez normy występują w obszarze zarządzania rozpatrywanej organizacji);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Rozpoczęcie szkoleń dla kadry i załogi;
 • Dokonanie identyfikacji, oceny lub weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego związanych z działalnością firmy;
 • Ustalenie celów i zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz opracowanie polityki organizacji w tym zakresie;
 • Ocena organizacji prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami występującymi lub związanymi z działalnością firmy;
 • Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji) oraz ich wdrażanie;
 • Opracowanie księgi systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Wyszkolenie grupy auditorów wewnętrznych i uruchomienie programu auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Audit końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 • Pomoc w procesie certyfikacji i podjęciu działań naprawczych wynikających z auditu certyfikacyjnego

zarządzanie BHP Lublin

Oferujemy Państwu ponadto działania doskonalące w zakresie już opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na które składają się:

 • Weryfikacja i uproszczenie dokumentacji SZBiHP (System Zarządzania BHP);
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania auditów SZBiHP przez auditorów wewnętrznych (komunikacja z auditowanym, wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, badanie, dokumentowanie i raportowanie wyników z auditu);
 • Przygotowanie organizacji do auditów wykonywanych przez jednostki certyfikacyjne – auditów kontrolnych oraz auditu re certyfikacji SZBiHP;
 • Opracowanie i wdrożenie na bazie funkcjonującego w organizacji SZBiHP, Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

pytania BHP

System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 (zatwierdzona przez PKN wersja polska normy to PN-EN ISO 14001:2005) adresowany jest do organizacji, które podejmują działania ukierunkowane na rzecz troski o środowisko naturalne. Normy te mają wspomagać świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska.

Oferta wdrożenia

W przypadku wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004
(PN-EN 14001:2005) wykonywany jest następujący zakres prac:

 • Analiza istniejącego w firmie systemu zarządzania środowiskiem (audit wstępny mający na celu zweryfikowanie w jakim stopniu elementy wymagane przez normę ISO występują w obszarze zarządzania rozpatrywanej organizacji);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;
 • Rozpoczęcie szkoleń dla kadry i załogi;
 • Dokonanie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy;
 • Ustalenie celów i zadań środowiskowych oraz opracowanie polityki środowiskowej firmy;
 • Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji) oraz ich wdrażanie;
 • Opracowanie księgi systemu zarządzania środowiskowego;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Wyszkolenie grupy auditorów wewnętrznych i uruchomienie programu auditów środowiskowych;
 • Audit końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 • Pomoc w procesie certyfikacji i podjęciu działań naprawczych wynikających z auditu certyfikacyjnego.

Oferujemy Państwu ponadto działania doskonalące w zakresie już opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ), na które składają się:

 • Weryfikacja i uproszczenie dokumentacji SZŚ;
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania auditów SZŚ przez auditorów wewnętrznych (komunikacja z auditowanym, wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, badanie, dokumentowanie i raportowanie wyników z auditu);
 • Przygotowanie organizacji do auditów wykonywanych przez jednostki certyfikacyjne – auditów kontrolnych oraz auditu recertyfikacji SZŚ;
 • Wykorzystanie funkcjonujących elementów SZŚ w wdrożeniu wymagań Rozporządzenia EMAS;
 • Opracowanie i wdrożenie na bazie funkcjonującego w organizacji SZŚ, Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska integrujemy z systemami opartymi na normach ISO 9001:2008 oraz HACCP.

szkolenia bhp Warszawa

Systemy BHP

Formularz kontaktowy.

Get Adobe Flash player

szkolenia bhp szkolenia okresowe bhp kursy bhp usługi bhp obsługa bhp outsourcing bhp okresowe szkolenia bhp lubelskie bhp

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © bhplublin.pl