Kurs pierwszej pomocy Lublin
BHP Lublin na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
e-mail: biuro@bhplublin.pl | tel. 508 764 679

Kurs pierwszej pomocy.

Kontakt:

Usługi BHP Lublin

Tel.+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@bhplublin.pl
NIP: 712 179 00 45

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Śląsk

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Integralną częścią tych obowiązków jest zapewnienie pracownikom regularnych szkoleń nie tylko z zakresy BHP ale i pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs pierwszej pomocy Lublin a podstawowe akty prawne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Nasi trenerzy zaliczają się do najlepszych ratowników medycznych w kraju. Szkolenia prowadzone są na fantomach i nowoczesnym sprzęcie używanym w ratownictwie medycznym.

Kurs pierwszej pomocy Lublin - dla firm (8h)

 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • właściwe wzywanie pomocy,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku,
 • postępowanie w urazach,
 • postępowanie w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych,
 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
 • organizacja niezbędnego dla właściwego udzielenia pierwszej pomocy zaplecza i infrastruktury zakładowej(rozmieszczenie i wyposażenie apteczek, punktów pierwszej pomocy, wytyczanie dróg ewakuacji poszkodowanych, itp.),
 • utworzenie i koordynacja odpowiednich procedur wewnętrznych na wypadek poszczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników(postępowanie, kontakt z poszczególnymi służbami ratowniczymi, informowanie osób odpowiedzialnych, itp.),
 • cykliczne sprawdzanie umiejętności postępowania i stosowania ustalonych procedur w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia (testy, egzaminy praktyczne, sytuacje symulowane, umiejętność współpracy z jednostkami systemu ratownictwa).

Kurs pierwszej pomocy Lublin - realizuje te zadania.

Kurs pierwszej pomocy Lublin - aktualizujące i utrwalające wiedzę (4h) pierwsza pomoc przedlekarska

 • przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • ćwiczenia i symulacje przypominające,
 • zmiany w aktualnych algorytmach postępowań ratowniczych,
 • zmiany w aspektach prawnych.

Kurs pierwszej pomocy Lublin z zakresu umiejętności używania i obsługi automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych (AED) (3h)

 • umiejętność prawidłowego i bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • podstawowe czynności resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego(AED),
 • rozmieszczenie i serwis automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED),
 • aspekty prawne użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Kurs pierwszej pomocy Lublin dla osób zawodowo związanych z medycyną: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów (8h w zależności od grupy zawodowej)

 • przypomnienia i zaktualizowanie obecnie posiadanej wiedzy,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie-aktualne wytyczne postępowań ratowniczych,
 • sytuacje szczególne/trudne-aspekt psychologiczny i motywacja,
 • prawidłowy kontakt i współpraca z jednostkami krajowego systemu ratownictwa,
 • dodatkowo dla zorganizowanych placówek typu ZOZ, NZOZ,
 • utworzenie i koordynacja odpowiednich procedur wewnętrznych na wypadek poszczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów i pracowników(postępowanie, specyfika kontaktu ze służbami ratowniczymi, informowanie osób odpowiedzialnych, itp.),
 • cykliczne sprawdzanie umiejętności postępowania i stosowania ustalonych procedur w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia(testy, egzaminy praktyczne, sytuacje symulowane, umiejętność współpracy z jednostkami systemu ratownictwa).

szkolenia bhp Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © bhplublin.pl